language: EN PL

Return Policy

Posters are printed exclusively for you when ordered.

Hence, I would be grateful if you thought your shopping in advance and use your return right only in special circumstances.

You are eligible to return any purchase under following conditions:

Please send an email to maksbereski@gmail.com confirming your return and send your order back to:

  Plakiat.com
  ul. Heleny Piskorskiej 4e/55
  87-100 Torun, Poland

Your package will be verified within 14-days upon receiving and your payment will be refunded.

Unless both sides agree otherwise, payment method used when placing order will be used for refund. If you used card payment, money will be transferred to the bank account associated with the card.


Zasady zwrotów

Plakaty są drukowane specjalnie dla Ciebie po zamówieniu.

Dlatego będę wdzięczny, jeśli przemyślisz zakupy z wyprzedzeniem i wykorzystasz prawo do zwrotu tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Masz prawo zwrócić każdy zakup pod warunkiem że:

Prosimy o przesłanie e-maila na adres maksbereski@gmail.com z potwierdzeniem zwrotu i odesłaniem zamówienia na adres:

   Plakiat.com
   ul. Heleny Piskorskiej 4e/55
   87-100 Toruń, Polska

Twoja paczka zostanie zweryfikowana w ciągu 14 dni od jej otrzymania, a płatność zostanie zwrócona.

O ile obie strony nie uzgodnią inaczej, w ramach zwrotu środków zostanie zastosowana metoda płatności użyta podczas składania zamówienia. Jeśli korzystałeś z płatności kartą, pieniądze zostaną przelane na rachunek bankowy powiązany z kartą.